Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Als je baby steeds huilt bijvoorbeeld of als je peuter maar door blijft drammen. Of als je kind moeilijk contact maakt met anderen of niet of nauwelijks eet. Iedere ouder heeft van tijd tot tijd behoefte aan advies of ondersteuning. Problemen bij het opvoeden of ontwikkelachterstanden komen vaak bij het consultatiebureau boven water. Wij helpen dan ouders op een laagdrempelige manier op weg.

Zoek je betrouwbare informatie en handige tips? Neem dan eens een kijkje op de website www.opvoeden.nl . Hier tref je allerlei informatie die met je (op) groeiende kind te maken hebben.

Positief opvoeden, Triple P

Het pedagogisch programma Positief Opvoeden, Triple P, geeft ouders praktische tips om met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan, zoals driftbuien van peuters, niet willen luisteren of slapen. Positief Opvoeden leert je hiermee om te gaan. Het programma is onderdeel van ons cursusaanbod.

Kortdurende videohometraining

De band tussen ouders en kinderen is heel bijzonder. Toch zijn er in elk gezin wel eens momenten dat het niet zo lekker loopt. Videohometraining kan helpen voorkomen dat kleine problemen groter worden.

Een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau die gespecialiseerd is in videohometraining, komt bij je thuis om korte opnames te maken van alledaagse gezinssituaties.

Stevig ouderschap

In een aantal gemeentes in het werkgebied van ZuidZorg JGZ wordt Stevig Ouderschap aangeboden. Als je gemeente dit programma aanbiedt, ontvang je bij het eerste huisbezoek van de verpleegkundige een envelop met informatie over Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap is een programma voor opvoedondersteuning speciaal voor ouders die extra steun nodig hebben bij het opvoeden van hun kind. Het programma bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige.

Zorg voor jeugd

In Zuidoost Brabant werken gemeenten met het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. Problemen bij kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar kunnen hiermee al vroeg gesignaleerd en aangepakt worden. Het signaleringssysteem laat zien welke instanties betrokken zijn bij een kind of jongere.

Meer weten? Vraag om informatie bij je gemeente. Of, zeker zo makkelijk, op ons consultatiebureau.

Jeugdgezondheidszorg

Moeders informeren Moeders

Moeders Informeren Moeders (MIM) is een programma dat een (beginnende) moeder koppelt aan een ervaren moeder. Deze moeder kan voor het eerst moeder zijn, maar dat hoeft niet. De ervaren moeder gaat elke maand op bezoek bij de beginnende moeder. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de moeders, duurt deze begeleiding gemiddeld 1,5 jaar. Samen bespreek je alledaagse vragen deel je ervaringen.

Dit programma draait in Son en Breugel en in Best.

Heb je interesse om als ervaren moeder je ervaringen met opvoeding te delen? Of wil je graag als beginnende moeder ondersteuning krijgen van een collega-moeder? Stuur dan naar jgz.mim@zuidzorg.nl een email. Je kunt het ook bespreken op het consultatiebureau.

menu