Het Coronavirus: Hoe gaan wij hier mee om? - ZuidZorg JGZ
1 juli, 2020

Het Coronavirus: Hoe gaan wij hier mee om?

Afspraken inloopspreekuren en consultatiebureau

ZuidZorg JGZ heeft haar werkwijze aangepast om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Inmiddels bieden de huidige RIVM-richtlijnen weer ruimte voor een aangepaste dienstverlening op het consultatiebureau. We informeren je er graag over. Hieronder alle wijzigingen op een rijtje.

Wat betekenen deze wijzigingen voor jou?

 • De 22 wekenprik voor zwangeren kan gewoon doorgaan, maar we plannen deze afspraken wel ruimer dan gebruikelijk om te voorkomen dat er meer dan 2 zwangeren tegelijk in de wachtruimte zijn en zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren.
 • Onze afspraken vinden weer zoveel mogelijk op het consultatiebureau plaats, omdat de huidige RIVM-richtlijnen hier weer ruimte voor bieden. 
 • Op dit moment komt het 6 maanden consult op het consultatiebureau te vervallen. Het volgende consult is dan bij 11 maanden. Zo kunnen we de huidige Corona-maatregelen goed uitvoeren en voorkomen we dat we de 1,5 meter afstand van bezoekers niet kunnen waarborgen.  Heb je in deze periode zorgen over je kind, dan verzoeken we je vriendelijk om contact op te nemen met ons afsprakenbureau (tel. 040 2 308 020).
 • Peuterconsulten kunnen wat later ingepland worden, dan je van ons gewend bent. Ook hier geldt, heb je in deze periode zorgen over je kind, dan verzoeken we je vriendelijk om contact op te nemen met ons afsprakenbureau (tel. 040 2 308 020).
 • Tien minuten voor jouw afspraak op het consultatiebureau met de arts of verpleegkundige, heb je een afspraak bij de assistente voor het meten en wegen van jouw kind. We verzoeken je vriendelijk om niet meer dan tien minuten eerder aanwezig te zijn. Ben je toch te vroeg, dan kan het voorkomen dat je buiten de wachtkamer moet wachten. Zo voorkomen we onnodige drukte in de wachtkamer. 
 • Maak je gebruik van het aankleedkussen, dan vragen we je om deze te reinigen na gebruik. Wij zorgen voor poetsmiddel en doekjes.
 • Vaccinaties voor kinderen gaan zoveel mogelijk door en vinden plaats op het consultatiebureau.
 • Op indicatie kunnen overige consulten op het consultatiebureau plaatsvinden. Dit zijn dan korte contactmomenten.
 • In sommige gevallen kan een intake ook op locatie plaatsvinden.
 • De huidige inloopspreekuren zijn komen te vervallen; toekomstige inloopspreekuren alleen op afspraak.
 • Lactatiekundigen (zorg en adviseurs rondom borstvoeding) brengen weer huisbezoeken af.
 • Uit hygiëneoverwegingen, verwelkomen we momenteel maximaal 1 begeleider per kind (ook geen broertjes en zusjes) op ons consultatiebureau en vragen we je om in de wachtruimte gepaste afstand van elkaar te bewaren (minimaal 1,5 meter). Ben je een alleenstaande ouder met jonge kindjes? Dan vragen we je om voorafgaand aan je bezoek, contact op te nemen met de locatie, zodat samen gezocht kan worden naar een passende oplossing.
 • Zie ook onze posters, waar onze nieuwe werkwijze en hygiënische maatregelen staan en die we bij de entree van onze consultatiebureau hangen.

We proberen dus zoveel mogelijk alles door te laten gaan, al dan niet in gewijzigde vorm. Op dit moment geven de adviezen van RIVM en de GGD voor ons geen aanleiding om deze helemaal af te gelasten. Dit kan echter veranderen aan de hand van nieuwe adviezen en/of van het aantal ziekmeldingen dat wij ontvangen.

Afspraken 22 wekenprik
Wist je dat kinkhoest voor zuigelingen gevaarlijker is dan het Coronavirus? Worden moeders na de vaccinatie besmet met het Coronavirus, dan heeft dat geen gevolgen voor de vatbaarheid voor het virus of het ziekteverloop. Met andere woorden, dan worden zij door de vaccinatie niet sneller of ernstiger ziek van het Coronavirus. Dus het blijft verstandig om je ook nu te vaccineren.

Afspraken hielprik
De hielprik bij pasgeborene(n) vindt nog steeds bij je thuis plaats, maar onder begeleiding van in principe 1 gezonde ouder/begeleider per pasgeborene. Voorafgaand aan het bezoek, worden ouders telefonisch of per SMS benaderd om te inventariseren of er bij een gezinslid sprake is van verkoudheid, hoesten, keelpijn, griepverschijnselen en/of koorts (meer dan 38 graden). Indien gezinsleden koorts hebben, dan vindt telefonisch overleg plaats en kan dit betekenen dat de screeners in beschermende kleding bij je thuis de hielprik doen. De screening vindt plaats in de woonkamer of andere ruimte dichtbij de voordeur (dus niet in de slaapkamer), onder begeleiding van maximaal 1* gezonde ouder/begeleider per pasgeborene en met zoveel mogelijk respect voor de gewenste 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht het kindje onrustig worden en daardoor de screening onmogelijk worden, dan mag de begeleider het kindje vasthouden ook al betekent dit, dat de 1,5 meter afstand tot elkaar dan niet haalbaar is.

* Indien gewenst kan hier in overleg van afgeweken worden.

Afspraken gehoorscreening
Per 4 mei 2020 zijn de gehoorscreeningen bij pasgeborenen weer gestart. Het is de bedoeling dat we de kinderen die de screening gemist hebben in de afgelopen periode, alsnog gaan screenen. Ouders worden uiterlijk 4 augustus door onze screeners gebeld voor een nieuwe afspraak.

Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts
We doen een beroep op ieders plicht en verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op onze locaties zo klein mogelijk maken. Daarom verzoeken wij zwangeren, ouders en kinderen die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts (hoger dan 38 graden) niet naar onze consultatiebureaus te komen, conform de richtlijnen van het RIVM, en een nieuwe afspraak in te plannen. Daarnaast vragen wij iedereen om gepaste afstand te bewaren.

Een gepland bezoek afzeggen
Meld je in dat geval zoals gebruikelijk zo snel mogelijk af bij Het Afsprakenbureau (Tel 040 2 308 020). Het lokale consultatiebureau neemt vervolgens telefonisch contact op en biedt daar waar mogelijk een telefonisch consult aan. Wanneer een fysiek bezoek wenselijk en noodzakelijk is, wordt er bekeken wat de mogelijkheden (op locatie) zijn en wanneer deze het beste ingepland kan worden.

Wij volgen de preventieve maatregelen op die het RIVM noemt, zoals het regelmatig wassen van handen, het hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, het houden van minimaal 1,5 meter afstand en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Zoals bekend houden we nauwe contacten met de GGD en zij onderhouden op hun beurt weer nauwe contacten met het RIVM. Wij volgen hun adviezen op. Beide organisaties hebben een eigen website waarop zij communiceren over veelgestelde vragen, (FAQ) of adviezen om besmettingen te signaleren en te voorkomen.

GGD-Zuidoost-Brabant: https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Uiteraard blijven wij de situatie op de voet volgen en houden we je op de hoogte zodra nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Reactie(s)