Het Coronavirus: Hoe gaan wij hier mee om? - ZuidZorg JGZ
3 april, 2020

Het Coronavirus: Hoe gaan wij hier mee om?

Zoals bekend houden we nauwe contacten met de GGD en zij onderhouden op hun beurt weer nauwe contacten met het RIVM. Wij volgen hun adviezen op. Beide organisaties hebben een eigen website waarop zij communiceren over veelgestelde vragen, (FAQ) of adviezen om besmettingen te signaleren en te voorkomen.

GGD-Zuidoost-Brabant: https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Afspraken inloopspreekuren en consultatiebureau

ZuidZorg JGZ heeft haar werkwijze aangepast om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Middels deze werkwijze wordt zo goed als mogelijk getracht om risico’s bij kinderen ondanks minder en andere contactmomenten te ondervangen in deze
periode van het Corona-virus.

Wat betekenen deze wijzigingen voor jou?

  • De 22 wekenprik voor zwangeren kan gewoon doorgaan, maar we plannen deze afspraken wel ruimer dan gebruikelijk om te voorkomen dat er meer dan 2 zwangeren tegelijk in de wachtruimte zijn en zij 2 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren.
  • Een groot deel van de consulten en intakes gaat vanaf nu telefonisch.
  • De consulten van 4 weken en 3 maanden vinden nog wel op het consultatiebureau plaats.
  • Vaccinaties voor kinderen onder de 2 jaar gaan zoveel mogelijk door.
  • Op indicatie kunnen overige consulten nog op het consultatiebureau plaatsvinden. Dit zijn dan korte contactmomenten.
  • In sommige gevallen kan een intake ook op locatie plaatsvinden.
  • De huidige inloopspreekuren komen te vervallen; toekomstige inloopspreekuren alleen op afspraak.
  • Lactatiekundigen (zorg en adviseurs rondom borstvoeding) brengen geen huisbezoeken meer af, maar houden wel telefonisch of online contact.
  • Uit hygiëneoverwegingen, verwelkomen we momenteel maximaal 1 begeleider per kind (ook geen broertjes en zusjes) op ons consultatiebureau en vragen we je om in de wachtruimte gepaste afstand van elkaar te bewaren (minimaal 1,5 meter).
  • Zie ook onze poster, waar onze nieuwe werkwijze en hygiënische maatregelen staan en die we bij de entree van onze consultatiebureau hangen.

We proberen dus zoveel mogelijk alles door te laten gaan, al dan niet in gewijzigde vorm. Op dit moment geven de adviezen van RIVM en de GGD voor ons geen aanleiding om deze helemaal af te gelasten. Dit kan echter veranderen aan de hand van nieuwe adviezen en/of van het aantal ziekmeldingen dat wij ontvangen.

Afspraken 22 wekenprik
Wist je dat kinkhoest voor zuigelingen gevaarlijker is dan het Coronavirus? Worden moeders na de vaccinatie besmet met het Coronavirus, dan heeft dat geen gevolgen voor de vatbaarheid voor het virus of het ziekteverloop. Met andere woorden, dan worden zij door de vaccinatie niet sneller of ernstiger ziek van het Coronavirus. Dus het blijft verstandig om je ook nu te vaccineren.

Afspraken hielprik
De hielprik bij pasgeborene(n) vindt nog steeds bij je thuis plaats, maar onder begeleiding van maximaal 1 gezonde ouder/begeleider per pasgeborene. Voorafgaand aan het bezoek, worden ouders telefonisch benaderd om te inventariseren of er bij een gezinslid sprake is van verkoudheid, hoesten, keelpijn, griepverschijnselen en/of koorts (meer dan 38 graden). Indien gezinsleden wel koorts hebben, dan komen de screeners in beschermende kleding bij je thuis de hielprik doen. De screening vindt plaats in de huiskamer of andere ruimte dichtbij de voordeur (dus niet in de slaapkamer), onder begeleiding van maximaal 1 gezonde ouder/begeleider per pasgeborene en met zoveel mogelijk respect voor de gewenste 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht het kindje onrustig worden en daardoor de screening onmogelijk worden, dan mag de begeleider het kindje gewoon vasthouden ook al betekent dat dat de 1,5 meter afstand tot elkaar dan niet haalbaar is. 

Afspraken gehoorscreening
Uit veiligheidsoverwegingen is door de overheid besloten om de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk niet uit te laten voeren. Vanaf 24 maart gaan de reeds geplande afspraken dan ook niet meer door. Deze tijdelijke maatregel, met als doel om verdere Coronabesmettingen tegen te gaan, geldt in ieder geval tot en met 6 april. We zijn met meerdere partijen aan het kijken hoe we de gehoorscreening op een ander moment plaats kunnen laten vinden. Uiteraard informeren we alle ouders van kindjes die dit betreft meteen als hier meer duidelijkheid over is. Houd ook onze pagina www.zuidzorgjgz.nl/corona-updates in de gaten.

Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts
We doen een beroep op ieders plicht en verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op onze locaties zo klein mogelijk maken. Daarom verzoeken wij zwangeren, ouders en kinderen die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts (hoger dan 38 graden) niet naar onze consultatiebureaus te komen, conform de richtlijnen van het RIVM, en een nieuwe afspraak in te plannen. Daarnaast vragen wij iedereen om gepaste afstand te bewaren.

Een gepland bezoek afzeggen
Meld je in dat geval zoals gebruikelijk zo snel mogelijk af bij Het Afsprakenbureau (Tel 040 2 308 020). Het lokale consultatiebureau neemt vervolgens telefonisch contact op en biedt daar waar mogelijk een telefonisch consult aan. Wanneer een fysiek bezoek wenselijk en noodzakelijk is, wordt er bekeken wat de mogelijkheden (op locatie) zijn en wanneer deze het beste ingepland kan worden.

Wij volgen de preventieve maatregelen op die het RIVM noemt, zoals het regelmatig wassen van handen, het hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, het houden van minimaal 1,5 meter afstand en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Uiteraard blijven wij de situatie op de voet volgen en houden we je op de hoogte zodra nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Reactie(s)

menu