Samenwerking Kinderspreekuur Eindhoven  - ZuidZorg JGZ
29 January, 2020

Samenwerking Kinderspreekuur Eindhoven 

Het Kinderspreekuur Eindhoven bestaat sinds 34 jaar en biedt jeugdgezondheidszorg vanuit een antroposofische achtergrond aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar uit de regio zuidoost-Brabant. Speerpunten van het Kinderspreekuur zijn kleinschaligheid en het aangaan van duurzame relaties met ouders en andere zorgverleners. De afgelopen jaren hebben het Kinderspreekuur en de JGZ van ZuidZorg met elkaar samengewerkt en onlangs is het besluit genomen om deze samenwerking in 2020 verder te intensiveren. Doel is om het aanbod van het Kinderspreekuur per 2021 in te bedden in de activiteiten van de bestaande Jeugdgezondheidszorg in de regio Zuidoost-Brabant.  

Er is een project ingericht om de inbedding van het Kinderspreekuur zowel qua inhoud als qua organisatie zo te laten verlopen dat het blijft aansluiten bij de vraag van de ouders en de kinderen. Daarom betrekken wij ouders actief in dit proces. Op verschillende momenten vragen we ouders om mee te denken en de overgang mee vorm te geven. In de eerste verkennende fase doen we dit met een kleine groep ouders, later wordt een grotere groep gevraagd om input te geven. Zie voor meer informatie over het Kinderspreekuur Eindhoven en het laatste nieuws over de samenwerking  de website https://www.gezondheidscentrumplus.nl/kinderspreekuur-eindhoven/

Reactie(s)